Faget kulde er omfattende og stort

Vi trenger kjøling av forskjellige grunner i samfunnet i dag.

Man bygger eiendommer som er mer energi effektive og vi trenger ofte luftkondisjonering til møterom, kontorer, resepsjoner eller andre lokaler der hvor mennesker arbeider eller oppholder seg. Arbeidstilsynet skriver: ” Arbeidstilsynet tilrår at temperaturen blir halden under 22 grader C ved fysisk lett innearbeid i periodar med oppvarmingsbehov. Temperaturar under 19 grader eller over 26 grader skal ein unngå”

Ofte blir det installert isvannsanlegg i slike eiendommer som tar seg av riktig temperatur på vann som sirkulerer i bygget til fan-coiler eller ventilasjonsanlegg. Som varmepumpe er slike anlegg energieffektivt i forhold til oppvarming av bygget.

Mange varer i matbutikken trenger riktig temperatur for at produktene vi kjøper og tar med oss hjem til våre kjøleskap og frysebokser holder ønsket kvalitet. Vi ønsker eksempelvis at melken skal holde mer enn noen timer etter hjemkomst.

Transportnæringen trenger kjøl og fryse anlegg i bilene for varetransport med riktig temperatur.

Nye biler i dag har som regel luftkondisjonering, og det å velge bort en slik komfort er det nok ikke mange som gjør.

Luftkondisjonering trenger vi også til datarom og datahaller. Dette kan ofte være luftkondisjoneringsanlegg med store effekter i forhold til romstørrelse. Datautstyr blir stadig raskere og mer kompakte, noe som fører til større avgitt varmeeffekt. Samtidig stiller datautstyr store krav til luftetemperatur og luftfuktighet. Luften skal verken være for tørr eller for fuktig. Kuldeanlegg spesialdesignet for datarom kan derfor utstyres med befukter.

Kjøl, frys, luftkondisjonering, varmepumper og isvann får stadig større plass i samfunnet!

Lykke til med ditt eller dine nye kuldeanlegg!