Referanser

Onshore

 • Gjensidige, sandviken – I 2012 leverte vi en ny hoved varmepumpe. Den gamle Carrier varmepumpen ble skiftet ut med en ny Aermec varmpumpe med total varmekapasitet på 549kW.
 • Bergen Storsenter, sentrum. I 2013 leverte vi en ny isvann maskin til senteret, Aermec NRL0350XL

Offshore

 • Oseberg Øst – Ombygging av spisesal for Statoil.
  Det ble montert 3stk nye disker på et felles anlegg. Diskene ble levert av Esnor, og kjølanlegget var levert fra Sinop.
 • Troll B – konvertering av kjøl&frys for proviant, samt utskiftning av datakjølere i LIR rom.
  4stk kjøleanlegg, samt 4stk fryseanlegg ble konvert fra R22 kuldemedie til R507. Tilnærmet hele rørstrekket ble lagt opp på nytt, og rørføringen ble endret for optimalisering av anlegget.
  I LIR rommet ble det montert 2stk Stulz 121 datakjølere, sammen med 2stk nye Günter kondensatorer i ss316 utførelse. Rørstrekket ble også lagt opp på nytt under ombyggingen.
           
 • Oseberg A – utskiftning av alle kjøl&fryse anlegg til proviant.
  Alle kjøl&fryse anlegg, inkl styreskap ble skiftet ut i forbindelse med totalombygging av kjøkkenet.
 • Visund – Vi har montert ny kjøl&frys, i ny modul.
  Modulen ble videre transportert til Visund offshore, hvor vi har montert siste del av prosjektet, samt koblet nytt kjøl&frys opp mot eksisterende kjøl&frys rom.